Prace trwają

Budowa tunelu, który połączy parking "Park and Ride" przy ul. Nowej z dworcem kolejowym trwa. Postępy prac sprawdził burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Zadanie pn. "Modernizacja przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią na linii kolejowej nr 18", realizowane jest w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Wykonawcą prac na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest firma PORR S.A. z Warszawy. Zakres robót, polegających na rozbiórce istniejącego przejścia pod torami oraz budowę nowego, łączącego budynek dworca PKP z peronami kolejowymi i parkingiem "Park and Ride" obejmuje m.in. 

  • wykonanie nowych schodów żelbetowych prowadzących na perony (1, 2, przy budynku stacji), na parking „Park and Ride” oraz na ul. Dworcową,
  • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zadaszenia nad pochylnią,
  • wykonanie wzmocnienia typu „Jet-Grouting” pod istniejącymi budynkami,
  • wykonanie szybów windowych i wind,
  • wykonanie przejścia naziemnego zabezpieczonego labiryntami i rogatkami,
  • wykonanie pomieszczenia przepompowni,
  • przerobienie, odnowienie i montaż istniejących pochwytów balustrad.

Nowy tunel oddawany do użytku pasażerów będzie etapami. 1 etap to odcinek od parkingu "Park and Ride" do 2. peronu. Wykonawca planuje zakończyć tę część w lipcu br. Całość prac planowo ma zakończyć się w przyszłym roku.

fot. Szymon Niemczewski