Świetlica w Karnowie otwarta

Mieszkańcy Karnowa znów mogą cieszyć się świetlicą z prawdziwego zdarzenia. 11 maja oficjalnie otwarto nowo wyremontowany budynek.

Na uroczystość przybyły władze samorządowe, radni rady miejskiej i powiatowej, przedstawiciele Nakielskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz mieszkańcy sołectwa. Najpierw przecięta została wstęga, czego dokonali: burmistrz Sławomir Napierała, zastępca burmistrza Piotr Kalamon, wicestarosta Michał Dubkowski, sołtys Karnowa Wioleta Marchlewska, radna Ewa Hoppe-Kowalska oraz radna poprzedniej kadencji Halina Mnichowska. Tym samym symboliczne przekazano obiekt do użytku mieszkańcom.

Gospodarz sołectwa powitała wszystkich zgromadzonych na sali. Burmistrz Sławomir Napierała podziękował wszystkim zaangażowanym w remont świetlicy, a radzie miejskiej za udzielenie na niego zgody. Głos zabrali również przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wiśniewski oraz wicestarosta. Na ręce sołtys goście złożyli wiązanki kwiatów oraz drobne upominki. Następnie wszyscy obejrzeli prezentację przedstawiającą przebieg inwestycji. 

Przypomnijmy, że koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 200 000 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 500 000 zł. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował m.in.: rozbiórkę dachu wraz z orynnowaniem, skucie płytek ściennych, wykucia zaprojektowanych otworów drzwiowych, rozbiórkę muru oporowego schodów zewnętrznych w związku z zaprojektowanym podjazdem dla niepełnosprawnych, docieplenie ścian zewnętrznych, prace wykończeniowe, wykonanie elewacji oraz instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

fot. Karol Maliński