Raport o stanie gminy

Chcielibyśmy Was serdecznie zachęcić do zapoznania się z najnowszym raportem o stanie naszej gminy. Ten dokument zawiera wiele ważnych informacji na temat tego, jak rozwija się nasza wspólnota oraz jakie projekty i inicjatywy zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Raport o Stanie Gminy Nakło nad Notecią to dokument sporządzany corocznie od 2018 roku, na podstawie ustawy o samorządnie gminnym, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Za przygotowanie raportu odpowiada Burmistrz, który przedstawia dokument Radzie Miejskiej w terminie do 31 maja, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Głosowanie przeprowadza się w terminie do 30 czerwca. Przygotowanie przez Burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury rozpatrzenia raportu przez Radę i kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 

W 2023 roku ponownie spore środki przeznaczyliśmy na inwestycje. W maju podpisaliśmy umowę na budowę kanalizacji na terenach wiejskich, obejmujących Karnowo, Suchary i Paterek. Stadion im. Klemensa Biniakowskiego po przebudowie tętni życiem, przyciągając na rozmaite wydarzenia nie tylko mieszkańców, ale też sportowców z całego kraju. Modernizowaliśmy drogi. W Nakle nad Notecią były to ulice Kazimierza Wielkiego i Notecka. Budujemy kolejną ścieżkę rowerową, tym razem w kierunku Trzeciewnicy. Możecie już korzystać ze Śródmiejskiego Centrum Targowego, a budowany tunel połączy parking Park and Ride z dworcem PKP. Ruszyła budowa całorocznego krytego lodowiska, na finiszu jest budowa biblioteki, tempa nabiera modernizacja amfiteatru. Nasze wieloletnie działania w sferze ochrony środowiska doprowadziły do tego, że od dwóch lat Nakło nad Notecią nie figuruje już na liście miast najbardziej zanieczyszczonych.

To tylko część inwestycji, a przedstawiony Państwu dokument obrazuje cały szereg przedsięwzięć i zadań, jakie zostały postanowione przed naszym samorządem. Raport ilustruje szeroko zeszłoroczne wydarzenia w gminie w każdej dziedzinie samorządowej działalności, czyli z zakresu inwestycji, ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej, bezpieczeństwa – wszystkiego, co wiąże się z realizacją zadań na rzecz mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

 Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.naklo.pl/raport oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także w wersji papierowej: 
•    w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój nr 9) w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad Notecią,
•    w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Bartkowskiego 1 w Nakle nad Notecią,
•    w Nakielskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 3 w Nakle nad Notecią.