Realizacja działań HSC

Gmina Nakło nad Notecią realizuje działania dotyczące projektu „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Partnerzy projektu – Towarzystwo Przyjaciół Nakła i Stowarzyszenie OIKOS – w II kwartale 2019 zorganizowali pierwsze spotkania.

Stowarzyszenie OIKOS – przeprowadziło warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży

  • 29.04.2019 r. – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
  • 30.04.2019 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślesinie im. kpt. Wiktora Rossy
  • 31.05.2019 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potulicach im. Dzieci Potulic

Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów z ideą Human Smart City – Inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Innowacyjne podejście do tematu zaowocowało interesującą prezentacja prac. Szczególną uwagę zwrócono na gospodarkę, zrównoważona mobilność miejską, jakość życia mieszkańców, środowisko naturalne, zarządzanie oraz kapitał ludzki. Ważnym elementem warsztatów było przekazanie przez uczniów własnego pomysłu na inteligentne rozwiązania, które mogą być zrealizowane w Nakle nad Noteci, a które przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców we wszystkich jego aspektach. Młodzi ludzie okazali są twórczymi pomysłodawcami. Wśród tych ekologicznych rozwiązań znalazł się rower gminny, elektryczna komunikacja miejska, nowe nasadzenia roślin, ścieżki rowerowe.

Towarzystwo Przyjaciół Nakła – zorganizowało:

  •  W dniu 28.03.2019 r – w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią zorganizowano konsultacje społeczne wobec oczekiwań mieszkańców dotyczących nowych rozwiązań techniki informacyjnej w ramach projektu Human Smart Cities. Prezentacje prowadził informatyk Pan Dariusz Karczewski, który przedstawił kilka rozwiązania techniczno-informatycznych, umożliwiających  mieszkańcom  łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Zaprezentowano także sposoby wykorzystania technologii w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę badającą potrzeby mieszkańców odnośnie rozwiązań teleinformatycznych; dostępności do informacji.
  • W dniu 30.03.2019 r. – spotkanie z leśnikiem p. Kowalskim, który uświadomił uczestników, jak ważne są inicjatywy związane z sadzeniem lasów, a także zieleni w przestrzeni miejskiej. Hektar lasu wchłania w ciągu godziny tyle CO2 ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Świerkowy żywopłot, wzdłuż ruchliwej ulicy potrafi zatrzymać 70% zanieczyszczeń. Tego dnia zasadzono 3200 sztuk sosny jednorocznej.
  • Ponadto odbyły się już 3 spacery nordic walking, mające na celu promocję działań Human Smart Citiec. Spacery zostały poprzedzone prelekcjami na temat m.in.  ekologicznych rozwiązań logistycznych, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wraz z analizą potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Dla zapewnienia mieszkańcom Nakła nad Notecią realnego współdecydowania o kształcie poszczególnych działań projektowych – przy okazji spotkań każdorazowo proszono uczestników o wypełnienie ankiet – ponieważ priorytetem we wszelkich aspektach działalności idei Human Smart Cities jest człowiek. Ankiety zostały także umieszczone na stronie internetowej Gminy Nakło nad Notecią: www.naklo.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/gminanaklo w celu dotarcia do jak największej osób i poznania ich oczekiwań dotyczących działań projektowych.

Bez udziału mieszkańców nie uda się stworzyć dobrze funkcjonującego współczesnego miasta, dlatego w czasie corocznej imprezy plenerowej 2 czerwca 2019 r. – Jarmarku Św. Wawrzyńca Partnerzy Projektu Stowarzyszenie OIKOS oraz Towarzystwo Przyjaciół Nakła  zaprezentowali mieszkańcom główne rozwiązania jakie w mieście będą realizowane w ramach Projektu. Uczestnikom Jarmarku zostały przekazane ulotki informacyjne promujące działania Human Smart Cities. Dodatkowo został wykonany roll-up informacyjny. Mieszańcy także chętnie wypełniali ankietę dotyczącą roweru gminnego oraz ścian z  roślin antysmogowych.