POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUGIEJ

29 listopada miał miejsce odbiór robót w ciągu ul. Długiej, związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Inwestycję zrealizowała firma PHU Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią. Prace trwały od 11 lipca do 20 listopada br. Koszt – 79 940,16 zł brutto, w tym dofinansowanie – 49 239,88 zł. Ponadto niekwalifikowany koszt oświetlenia to 22 140 zł brutto. Roboty polegały na montażu progów zwalniających oraz podświetlenia przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem. 

Zadanie pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem i montażem progów zwalniających na ulicy Długiej w Nakle nad Notecią” zrealizowano w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 49 239,88 zł.

Logotypy