Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle

Gmina Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią - element C od km 0+995 do km 1+595”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Ogólna wartość projektu wynosi  831 507,68 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota  517 051, 96 zł
 

Celem projektu jest: Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nakło nad Notecią i zwiększenie dostępności do niskoemisyjnych niezmotoryzowanych form  mobilności miejskiej poprzez budowę drogi dla rowerów ciągu DK 10.
 

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej od końca ul. Nowej wzdłuż drogi krajowej DK 10 aż do granicy miasta w km od 0+995 do 1+595 w Nakle nad Notecią. Planowana do budowy ścieżka przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci dróg rowerowych na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią. Droga rowerowa połączy się z projektowanym ciągiem rowerowym wzdłuż DK10.
 

Efekt realizacji projektu: Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2, podniesienia spójności i ciągłości systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz w szerszej skali uzyskania takich pozytywnych rezultatów, jak: zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych na drogach, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie ilości wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
 

Logotypy