Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią - element A od km 0+000 do km 0+760”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu wynosi  1 512 214,86 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota  465 327,15 zł

Celem projektu jest: Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nakło nad Notecią wraz ze  zwiększeniem dostępności do niskoemisyjnych form  mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241.

Zakres projektu: Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 w Nakle nad Notecią, w granicach pasa drogowego ul. Nowej. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz umożliwi połączenie ciągów rowerowych północno-wschodniej części miasta Nakło nad Notecią, jak również pozostaje elementem szerszej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Ścieżka będzie bezpośrednim dowiązaniem do istniejącego ciągu rowerowego

Efekt realizacji projektu: Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2, podniesienia spójności i ciągłości systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz w szerszej skali uzyskania takich pozytywnych rezultatów, jak: zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych na drogach, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie ilości wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
 

Logotypy