Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Karnowie

Gmina Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Karnowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałanie Wsparcie inwestycji w utworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury/ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Wartość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł. 

Celem operacji jest pobudzenie aktywności społeczne mieszkańców Karnowa poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Karnowie. Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia warunków do organizowania życia kulturowego w sołectwie Karnowo. Będzie to miejsce spotkań dla mieszkańców, a dzieci i młodzież zyskają regularnie prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 

Logotypy