Położenie

Gmina Nakło nad Notecią leży w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy. Jest zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno-przemysłowym. W jej skład wchodzi 21 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km², z tego na miasto przypada 10,65 km². Nakło nad Notecią, stolica gminy, a zarazem powiatu, to jedno z najstarszych miast Ziemi Krajeńskiej.

Krajna to obszar położony na przejściu z ziem północnej Wielkopolski ku Pomorzu. Krajna Nakielska obejmuje zaś obszar pomiędzy środkową i dolną Notecią na południu, Drawą na zachodzie, Dobrzynką i Kamionką na północy oraz Brdą na wschodzie. Ograniczają ją dwie krainy naturalne: Pradolina Noteci oraz Pojezierze Krajeńskie.

Nakło leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej. Miasto usytuowane jest na głównych szlakach komunikacyjnych obejmujących trasę krajową nr 10, węzeł kolejowy (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Warszawa) i trakt wodny (szlak wodny E-70 łaczący Antwerpię z Kłajpedą przez Berlin, Bydgoszcz i Nakło).

Nakło stanowi centrum trzech jednostek układu hydrologicznego: Kanału Bydgoskiego od wschodu, starej doliny Noteci od południowego wschodu oraz jest miejscem wykształcenia samej Pradoliny Noteci.

Noteć, począwszy od Nakła, przybiera kierunek równoleżnikowy z niewielkimi odchyleniami głównego nurtu w postaci zakoli rzecznych. Po obu stronach zauważyć można liczne kanały melioracyjne, odprowadzające nadmiar wód. Cała gmina pozbawiona jest w zasadzie naturalnych stałych zbiorników wodnych. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie.

Pomimo przeobrażeń środowiska naturalnego pod wpywem działalności człowieka, obszar gminy stanowi wciąż przykładowy rozwój form polodowcowych, do któych należą moreny denne i czołowe, a także rynny jeziorne.

Teren gminy rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim na dwie części: północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz południową, gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń, Potulice oraz Paterek, Wieszki. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas "łąk nadnoteckich". Na terenie gminy znajdują się rezerwaty przyrody: Łąki Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, Las Minikowski, Rezerwat Hedera. Między nimi znajduje się obszar wody stojacej "Staw Kardynalski".

Wzdłuż Noteci wyznaczony jest obszar "Natura 2000". W jego części występują liczne rzadkie okazy ptactwa.

Gmina Nakło nad Notecią graniczy z 6 jednostkami samorządowymi tj. gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, Sadki, Sicienko i Białe Błota.

Designed by flatart / Freepik