Symbole miasta

Flaga miasta Nakło nad Notecią

Rada miejska podczas Nadzwyczajnej Uroczystej Sesji w dniu 31 maja 1999 roku, upamiętniającej 700-lecie nadania praw miejskich miastu, podjęła uchwałę nr XI/125/99 w sprawie ustalenia wzorca flagi Nakła nad Notecią i jej ochrony.

Zgodnie z uchwałą, flaga przedstawia herb miasta usytuowany pośrodku górnej części płata, a także biały poziomy pas falisty, biegnący przez środek dolnej części płata. Tło flagi ma kolor niebieski.

Flaga miasta podlega ochronie i może być używana za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wyrażoną w pisemnej formie, po przedstawieniu wniosku.

Herb miasta Nakło nad Notecią

Na podstawie opinii Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego w Warszawie, rada miejska w dniu 27 maja 1999 r. podjęła uchwałę nr X/123/99 w sprawie ustalenia wzorca herbu miasta Nakła nad Notecią. Od tej pory herb miasta odpowiada wymogom sztuki heraldycznej oraz nawiązuje do najstarszych pieczęci miejskich, używanych w XIV-XVI w.

Zgodnie z uchwałą, w złotym polu herbu znajduje się czerwona wieża forteczna z dwoma erkierami. Jej dachy są spiczaste, w kolorze błękitym, zaś okna i brama – w kolorze czarnym. Półokrągłe formy, wspierające erkiery, dochodzą do wieży środkowej i stanowią wzmocnienie podpórki.