Azbest

Azbest – to grupa wielu minerałów krzemiankowych występujących w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością oraz odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Wyroby azbestowe dzięki swoim właściwościom znalazły szerokie zastosowanie w gospodarce światowej, przede wszystkim w budownictwie, przemyśle chemicznym i transporcie.

W roku 1998 w Polsce zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne.

Rada Ministrów  w dniu 14 lipca 2009 r. przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Na terenie Gminy Nakło nad Notecią także występują wyroby zawierające azbest głównie w postaci pokryć dachowych, rzadziej elewacyjnych. Są to płyty azbestowo - cementowe zwane eternitem. Występują głównie płyty faliste.

W roku 2011 na terenie Gminy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych i dnia  29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła uchwałę nr XV/319/2011 w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032”.

Program zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy do 2032 roku, a przez to  minimalizację  negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032

Rada Miejska w Nakle nad Notecią w dniu 29 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę nr XV/319/2011 w sprawie wprowadzenia w życie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032".