Remont drogi gminnej 090308C w Sucharach

8 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Remont drogi gminnej 090308C w Sucharach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00”. Wartość dofinansowania wynosi 102 097,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na odcinku 230 m i szerokości zmiennej od 3,5 m do 5,0 m. Wartość umowna wykonania robót wyniosła 179 850,99 zł. Inwestycja została odebrana dnia 1 marca 2024 r.

Logotypy