Przebudowa dróg gminnych: ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią i ulic Makowej oraz Narcyzowej w Występie

19 lutego 2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią od km 0+003,72 do km 0+331,00 (090850C), ulicy Makowej od km 0+000,00 do km 0+434,65 (090352C) oraz ulicy Narcyzowej  od km 0+000,00 do km 0+314,10 (090352C) w Występie”. Wartość dofinansowania wynosi 3 588 006,00 zł.

W ramach przetargu wyłoniono Wykonawców:

  1. Dla części I – Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią – firma Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 2 651 727,73 zł.
  2. Dla części II – Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Występie – firma Prodib Sp. z o. o. z siedzibą w Olimpinie. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 2 692 962,00 zł.

Zgodnie z planowanym harmonogramem prace budowlane dla części I i II zakończą się w październiku 2024 roku.

Logotypy