Obowiązujące stawki za odpady

Stawka opłaty za odpady komunalne w roku 2024 nie zmienia się i zgodnie z Uchwałą nr XLII/900/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują niżej wymienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 31,00 zł/m-c za osobę zamieszkującą daną nieruchomość;
  • 15,50 zł/m-c za piątą i każdą następną osobę, zamieszkującą tę samą nieruchomość jednorodzinną lub jeden lokal mieszkalny w budynkach wielolokalowych.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku ustalono zniżkę w wysokości 3 zł/m-c za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.