Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE ?

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono podstawowe zasady selektywnego gromadzenia odpadów w gminie Nakło nad Notecią.


1. Informacja dla nieruchomości zamieszkałych poza rejonem oddziaływania Minipszok 

Wszelkie opakowania należy opróżnić z zawartości, mycie opakowań oraz zrywanie naklejek nie jest konieczne. 

 

ODPADY PAPIERU i TEKTURY  WOREK NIEBIESKI

Należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, prospekty, foldery, katalogi, reklamy,

 • kalendarze i terminarze bez elementów plastikowych lub metalowych,

 • książki, zeszyty,

 • papier biurowy i szkolny, koperty,

 • papierowe torby,

 • kartony i tekturę,

 

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI → WOREK ŻÓŁTY

Należy wrzucać:

 • opakowania wielomateriałowe takie jak: kartony po mleku, sokach tzw. tetra paki,

 • butelki plastikowe po napojach,

 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

 • plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,

 • folię aluminiową,

 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki,

 • puszki aluminiowe po napojach,

 • puszki z blachy stalowej po konserwach i karmie dla zwierząt,

 • metalowe i plastikowe naczynia do gotowania i przechowywania,

 • opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

 • opakowania po aerozolach,

 • zużyte szczoteczki do zębów,

 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych,

 • zabawki metalowe i plastikowe,

 • styropian opakowaniowy (po zakupie art. przemysłowych)


ODPADY SZKŁA→WOREK ZIELONY

Należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,

 • opakowania po kosmetykach,

    
BIOODPADY → WOREK BRĄZOWY

Należy wrzucać:

 • części roślinne (kwiaty doniczkowe, cięte oraz ogrodowe bez ziemi),

 • trawa i liście,

 • skorupki jaj,

 • surowe resztki owoców i warzyw, obierki, pestki (przed obróbką termiczną),

 • fusy po kawie i herbacie liściastej,

 • drobne gałęzie drzew i krzewów


Każdy mieszkaniec Gminy Nakło nad Notecią może korzystać z punktów Minipszok, które są zlokalizowane w dziewięciu miejscach naszej Gminy, do których może oddać odpady takie jak:

 • przeterminowane lekarstwa, (zbierane są również w aptekach),

 • termometry elektroniczne,

 • zużyte baterie i akumulatory z wyjątkiem samochodowych, (zbierane są również w placówkach handlowych w specjalnie oznakowanych pojemnikach),

 • tonery, kartridże, kasety, płyty CD i DVD, nośniki pamięci,

 • żarówki, świetlówki, reflektory,

 • tekstylia i odzież,

 • drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) -POJEMNIK

Są to wszystkie pozostałe odpady, które nie są wymienione w powyższych grupach i nie nadają się do procesów recyklingu np.:

 • przeterminowane produkty spożywcze,

 • resztki jedzenia w tym kości,

 • łupiny orzechów,

 • resztki oleju jadalnego,

 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

 • papier lakierowany, śniadaniowy, do pieczenia, powlekany folią, papier termiczny, paragony, papier zatłuszczony, mocno zabrudzony,

 • zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe,

 • opakowania po przyprawach, budyniach itp.,

 • papierowe worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • folie poremontowe, tapety,

 • pieluchy oraz inne artykuły higieniczne i medyczne,

 • rękawiczki gumowe, rękawiczki i maseczki jednorazowe,

 • blistry po tabletkach,

 • szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, lustra, szyby, szkło okularowe, naczynia żaroodporne,

 • znicze z zawartością, resztki świec,

 • opakowania po olejach silnikowych,

 • odchody zwierząt, żwirki, sorbenty, podłoża dla zwierząt,

 • niedopałki papierosów,

 • wystudzony popiół.

 


2.  Informacja dla nieruchomości zamieszkałych w rejonie oddziaływania Minipszok

Na terenie gminy funkcjonuje 9 Mini Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. MINIPSZOK, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają bioodpady oraz odpady segregowane  (ulotka informacyjna dostępna tutaj).

ODPADY SEGREGOWANE należy odnieść do MINIPSZOK w jednym worku, bez konieczności podziału na trzy frakcje. Wszelkie opakowania należy opróżnić z zawartości, mycie opakowań oraz zrywanie naklejek nie jest konieczne. Są to odpady takie jak:

Odpady papieru i tektury:

 • gazety, czasopisma, prospekty, foldery, katalogi, reklamy,

 • kalendarze i terminarze bez elementów plastikowych lub metalowych,

 • książki, zeszyty,

 • papier biurowy i szkolny, koperty,

 • papierowe torby,

 • kartony i tekturę,

 

Odpady tworzyw sztucznych i metali:

 • opakowania wielomateriałowe takie jak: kartony po mleku, sokach tzw. tetra paki,

 • butelki plastikowe po napojach,

 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

 • plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,

 • folię aluminiową,

 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki,

 • puszki aluminiowe po napojach,

 • puszki z blachy stalowej po konserwach i karmie dla zwierząt,

 • metalowe i plastikowe naczynia do gotowania i przechowywania,

 • opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

 • opakowania po aerozolach,

 • zużyte szczoteczki do zębów,

 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych,

 • zabawki metalowe i plastikowe,

 • styropian opakowaniowy (po zakupie art. przemysłowych),

 

Odpady szkła:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,

 • opakowania po kosmetykach,

Pozostałe odpady segregowane:

 • przeterminowane lekarstwa, (zbierane są również w aptekach),

 • termometry elektroniczne,

 • zużyte baterie i akumulatory z wyjątkiem samochodowych, (zbierane są również w placówkach handlowych w specjalnie oznakowanych pojemnikach),

 • tonery, kartridże, kasety, płyty CD i DVD, nośniki pamięci,

 • żarówki, świetlówki, reflektory,

 • tekstylia i odzież,

 • drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 

BIOODPADY należy odnieść do MINIPSZOK i wrzucić luzem bądź w worku ulegającym biodegradacji. Zaliczamy odpady takie jak:

 • skorupki jaj,

 • surowe resztki owoców i warzyw, obierki, pestki (przed obróbką termiczną),

 • fusy po kawie i herbacie liściastej,

 • części roślinne (kwiaty cięte, doniczkowe bez ziemi),


ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane znajdującego się w altanie śmietnikowej właściwej dla naszego adresu nieruchomości. Są to wszystkie pozostałe odpady, które nie są wymienione w powyższych grupach i nie nadają się do procesów recyklingu np.:

 • przeterminowane produkty spożywcze,

 • resztki jedzenia w tym kości,

 • łupiny orzechów,

 • resztki oleju jadalnego,

 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

 • papier lakierowany, śniadaniowy, do pieczenia, powlekany folią, papier termiczny, paragony, papier zatłuszczony, mocno zabrudzony,

 • zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe,

 • opakowania po przyprawach, budyniach itp.,

 • papierowe worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • folie poremontowe, tapety,

 • pieluchy oraz inne artykuły higieniczne i medyczne,

 • rękawiczki gumowe, rękawiczki i maseczki jednorazowe,

 • blistry po tabletkach,

 • szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, lustra, szyby, szkło okularowe, naczynia żaroodporne,

 • znicze z zawartością, resztki świec,

 • opakowania po olejach silnikowych,

 • odchody zwierząt, żwirki, sorbenty, podłoża dla zwierząt,

 • niedopałki papierosów,

 • wystudzony popiół.

 

3. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – oddajemy do sprzedawców podczas zakupu nowego sprzętu (sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega zakupowi). Ww. sprzęt można również oddać podczas zbiórek objazdowych lub dostarczyć na własny koszt do PSZOK w Rozwarzynie. Drobne zużyte urządzenia oddajemy do jednego z MINIPSZOK zlokalizowanych na terenie naszej gminy (odbiór nieodpłatny).

 

4. Odpady wielkogabarytowe (np. meble, materace, płyty MDF, wiórowe, dywany, wykładziny, panele podłogowe, ramy okienne, zabawki dużych rozmiarów, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, zlewy kuchenne) – oddajemy podczas zbiórki objazdowej organizowanej minimum jeden razy w roku po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca (termin wskazany w harmonogramie odbioru odpadów) lubdostarczamy własnym transportem do PSZOK w Rozwarzynie (odbiór nieodpłatny, bez względu na ilość odpadów).

 

5. Zużyte opony (w ilości max. 8 szt./rok) – dostarczamy własnym transportem do PSZOK w Rozwarzynie (odbiór nieodpłatny).

 

6. Bioodpady – pochodzące z ogrodów, gromadzone luzem np. części drzew, krzewów przyjmowane są  w ilości limitowanej do 1 Mg/rok bezpłatnie w PSZOK w Rozwarzynie. Przekroczenie tego limitu spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 787 zł/Mg.

 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe –oddajemy wworkach typu BIG BAG, które są podstawiane na zamówienie właścicielanieruchomości lub dostarczamy na własny koszt do PSZOK w Rozwarzynie.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach opłaty za odpady jest limitowany i wynosi:

 • 1 worek BIG BAG (1 m³) /rok – odbiór z nieruchomości lub

 • do 1,5 tony -  dostarczanych własnym transportem do PSZOK w Rozwarzynie.

Przekroczenie limitu powoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości:

 • 300,00 zł za 1 worek BIG BAG (1 m³) – zgłoszenie dodatkowej usługi w UMiG w Nakle nad Notecią, odbiór odpadów przez firmę z nieruchomości wskazanej w zgłoszeniu,

 • 114,00 zł za 1 tonę – dostarczamy własnym transportem do PSZOK w Rozwarzynie.

 

8. Odpady papy – to odpady, które nie są odbierane przez gminę. Należy on do grupy odpadów niebezpiecznych. W celu zagospodarowania takiego odpadu, należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który posiada stosowne zezwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych.

RODZAJE ODPADÓW I MIEJSCE, SPOSÓB ICH ODBIORU:

Lp.

Frakcje odpadów komunalnych

W systemie u źródła (bezpośrednio z nieruchomości)

W systemie Minipunktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (MINIPSZOK)

W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK Rozwarzyn)

W systemie zbiórki objazdowej

1.

Szkła i opakowań ze szkła

 

 

2.

Papier i tektura

 

 

3.

Tworzywa sztuczne

 

 

4.

Odpady w postaci czystego, niezabrudzonego styropianu opakowaniowego

 

5.

Metale

 

 

6.

Opakowania wielomateriałowe

 

 

7.

Bioodpady

kwiaty doniczkowe, cięte, ogrodowe bez ziemi, skorupki jaj, surowe resztki owoców, warzyw, obierki, pestki (przed obróbką termiczną)

pochodzące z ogrodów, gromadzone luzem np. części drzew, krzewów, gałęzie

 

8.

Przedterminowe leki

 

 

9.

Chemikalia

 

 

 

10.

Odpady niebezpieczne w tym żarówki i świetlówki

 

 

11.

Zużyte baterie i akumulatory (z wyjątkiem samochodowych)

 

 

12.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

drobny sprzęt

13.

Odpady wielkogabarytowe

 

 

meble, materace, dywany, ramy okienne, wanny, brodziki itp.

14.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

15.

Zużyte opony
(8 szt. w roku kalendarzowym)

 

 

 

16.

Odzież i tekstylia,

 

 

17.

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

 

igły, strzykawki

 

 

18.

Zużyte tonery i kartidże

 

 

 

19.

Nośniki danych w tym: kasety, dyskietki, dyski, pendrive, płyty CD i DVD

 

 

 

20.

Niesegregowane (zmieszane)