Minipszok

Zasady funkcjonowania 

Na terenie gminy funkcjonuje 10 Mini Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. MINIPSZOK, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają bioodpady oraz odpady segregowane. Oddający odpady zobowiązany jest posługiwać się kartą rejestrującą ilość oddanych odpadów. Karta wydawana jest dla każdego lokalu mieszkalnego. Pozwala ona na zapis ilości oraz daty oddania odpadów segregowanych, potwierdzając tym samym wywiązanie się z obowiązku segregacji odpadów przez mieszkańca danego lokalu. Karta służy również do otwierania MINIPSZOK i samodzielnego oddania odpadów w czasie nieobecności pracownika (nie dotyczy MINIPSZOK nr 3). W celu otrzymania karty należy złożyć wniosek w Urzędzie Miast i Gminy Nakło nad Notecią, pokój nr 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydawany jest jej duplikat.

 

Jakie odpady można oddać w MINIPSZOK?

ODPADY SEGREGOWANE należy odnieść w jednym worku, bez konieczności podziału na trzy frakcje. Wszelkie opakowania należy opróżnić z zawartości, mycie opakowań oraz zrywanie naklejek nie jest konieczne. Są to odpady takie jak:

Papier i tektura:

 • gazety, czasopisma, prospekty, foldery, katalogi, reklamy,

 • kalendarze i terminarze bez elementów plastikowych lub metalowych,

 • książki, zeszyty,

 • papier biurowy i szkolny, koperty,

 • papierowe torby,

 • kartony i tekturę,

 

Tworzywa sztuczne i metale:

 • opakowania wielomateriałowe takie jak: kartony po mleku, sokach tzw. tetra paki,

 • butelki plastikowe po napojach,

 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

 • plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,

 • folię aluminiową,

 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki,

 • puszki aluminiowe po napojach,

 • puszki z blachy stalowej po konserwach i karmie dla zwierząt,

 • metalowe i plastikowe naczynia do gotowania i przechowywania,

 • opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

 • opakowania po aerozolach,

 • zużyte szczoteczki do zębów,

 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych,

 • zabawki metalowe i plastikowe,

 • styropian opakowaniowy (po zakupie art. przemysłowych),

 

Szkło:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,

 • opakowania po kosmetykach,

 

Pozostałe odpady segregowane:

 • przeterminowane lekarstwa, (zbierane są również w aptekach),

 • termometry elektroniczne,

 • zużyte baterie i akumulatory z wyjątkiem samochodowych, (zbierane są również w placówkach handlowych  w specjalnie oznakowanych pojemnikach)

 • tonery, kartridże, kasety, płyty CD i DVD, nośniki pamięci,

 • żarówki, świetlówki, reflektory,

 • tekstylia i odzież,

 • drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 

BIOODPADY należy odnieść w worku ulegającym biodegradacji bądź wrzucić luzem do pojemnika na bioodpady znajdującego się w MINIPSZOK. Zaliczamy odpady takie jak:

 • skorupki jaj,

 • surowe resztki owoców i warzyw, obierki, pestki (przed obróbką termiczną),

 • fusy po kawie i herbacie liściastej,

 • części roślinne (kwiaty cięte, doniczkowe bez ziemi),

 

Lokalizacje i godziny otwarcia MINIPSZOK:

 1. MINIPSZOK nr 1 ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 2. MINIPSZOK nr 2 ul. Ks. Gepperta w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 3. MINIPSZOK nr 3 ul. Długa w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob NIECZYNNE

 4. MINIPSZOK nr 4 ul. Sądowa w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 5. MINIPSZOK nr 5 os. Sobieskiego w Paterku
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 6. MINIPSZOK nr 6 ul. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 7. MINIPSZOK nr 7 ul. K. Wielkiego w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 8. MINIPSZOK nr 8 ul. Królowej Jadwigi w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00 

 9. MINIPSZOK nr 9 os. W. Łokietka w Nakle nad Notecią
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob 6:00-14:00

 10. MINIPSZOK nr 10 al. Parkowa w Potulicach
  Pon-pt 10:00-18:00, Sob NIECZYNNE

Poza ww. godzinami posiadacz karty może za pomocą karty samodzielnie otworzyć MINIPSZOK, zważyć przyniesione odpady i zapisać dane poprzez zeskanowanie karty. Nie dotyczy to MINIPSZOK nr 3.