Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (WRN)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 6,
89-100 Nakło nad Notecią
Adres e-mail    rnl@umig.naklo.pl

 • Dyrektor Angelika Szachta
  Numer pokoju 6a
  Telefon kontaktowy 52 3867 947
  Adres e-mail szachta.angelika@umig.naklo.pl
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomości opłaty adiacenckie
  Numer pokoju 6
  Telefon kontaktowy 52 3867 948
 • Zasiedlenie komunalnych lokali, Komisja Mieszkaniowa
  Numer pokoju 6
  Telefon kontaktowy 52 3867 948
 • Administrowanie komunalnymi lokalami
  Numer pokoju 6
  Telefon kontaktowy 52 3867 950
 • Rolnictwo, zagospodarowanie gruntów, numeracja nieruchomości
  Numer pokoju 6
  Telefon kontaktowy 52 3867 950
 • Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi, użytkowanie wieczyste
  Numer pokoju 7
  Telefon kontaktowy 52 3867 951
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WKŚ)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 13, 13a
Adres e-mail wks@umig.naklo.pl

 • Dyrektor Anna Nowak
  Numer pokoju 13
  Telefon kontaktowy 52 3867 972
  Adres e-mail nowak.anna@umig.naklo.pl
 • Ochrona środowiska
  Numer pokoju 13a
  Telefon kontaktowy 52 3867 973
  Adres e-mail ochrona.srodowiska@umig.naklo.pl
 • Utrzymanie czystości i porządku, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej oraz cmentarnictwa wojennego
  Numer pokoju 13
  Telefon kontaktowy 52 3867 976
 • Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami
  Numer pokoju 13
  Telefon kontaktowy 52 3867 975
 • Ochrona przyrody, zieleni i leśnictwa oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami
  Numer pokoju 13
  Telefon kontaktowy 52 3867 974
Referat Gospodarki Przestrzennej (RGP)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P.Skargi 6,
89-100 Nakło nad Notecią

 • Kierownik Rafał Leppert
  Numer pokoju 2
  Telefon kontaktowy 52 3867 988
 • Gospodarka i planowanie przestrzenne
  Numer pokoju 2
  Telefon kontaktowy 52 3867 988, 52 3867 989
  Adres e-mail rgp@umig.naklo.pl
Zespół ds. Infrastruktury Drogowej (ZID)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. Skargi 6,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju    3
Telefon kontaktowy 52 3867 985
Adres e-mail zid@umig.naklo.pl

Straż Miejska (SM)

Straż Miejska w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 50,
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 52 386 79 96
Telefon alarmowy 986
Adres e-mail straz.miejska@umig.naklo.pl
Strona internetowa www.strazmiejska.naklo.pl

 • Komendant Roman Frąckowiak
  Telefon kontaktowy 662 199 224
  Adres e-mail frackowiak.roman@umig.naklo.pl
Wydział Inwestycji (WI)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 6,
89-100 Nakło nad Notecią

 • Dyrektor Lech Barcz
  Numer pokoju 1
  Telefon kontaktowy 52 3867 982
  Adres e-mail barcz.lech@umig.naklo.pl
 • Inwestycje
  Numer pokoju 8, 10 ,11
  Telefon kontaktowy 52 3867 986, 52 3867 987, 52 3867 984
 • Inwestycje oraz obsługa parku przemysłowego
  Numer pokoju 8
  Telefon kontaktowy 52 3867 986 lub 601 510 875
  Adres e-mail gembiak.anna@umig.naklo.pl
Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 9
Adres e-mail bom@umig.naklo.pl

 • Kierownik Renata Wrzeszcz
  Telefon kontaktowy 52 3867 913
  Adres e-mail wrzeszcz.renata@umig.naklo.pl
 • Działalność gospodarcza
  Telefon kontaktowy 52 3867 978
  Adres e-mail bom@umig.naklo.pl
 • Obsługa mieszkańca
  Telefon kontaktowy 52 3867 910, 52 3867 912
  Adres e-mail bom@umig.naklo.pl
Wydział Organizacyjny (WOR)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 27
Telefon kontaktowy 52 3867 916
Adres e-mail wor@umig.naklo.pl

 • Dyrektor Emilia Cybulska
  Numer pokoju 27
  Telefon kontaktowy 52 3867 916
  Adres e-mail cybulska.emilia@umig.naklo.pl
 • Kadry
  Numer pokoju 25
  Telefon kontaktowy 52 3867 915
 • Sprawy Organizacyjne i archiwum zakładowe
  Numer pokoju 27
  Telefon kontaktowy 52 3867 914
 • Sekretariat Burmistrza
  Numer pokoju 11
  Telefon kontaktowy 52 3867 901
  Adres e-mail sekretariat@umig.naklo.pl
 • Biuro Rady Miejskiej
  Numer pokoju 23
  Telefon kontaktowy 52 3867 907
  Adres e-mail radamiejska@umig.naklo.pl
 • Promocja
  Numer pokoju 28
  Telefon kontaktowy 52 3867 969
  Adres e-mail promocja@umig.naklo.pl
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 1, 2
Telefon kontaktowy 52 3867 920
Adres e-mail so@umig.naklo.pl

 • Dyrektor Magdalena Dankowska
  Numer pokoju 1
  Telefon kontaktowy 52 3867 923
  Adres e-mail magdalena.dankowska@umig.naklo.pl
 • Referat Spraw Obywatelskich (RSO)
  • Dowody osobiste
   Numer pokoju 2
   Telefon kontaktowy 52 3867 922
  • Ewidencja ludności
   Numer pokoju 1
   Telefon kontaktowy 52 3867 924
 • Referat Urząd Stanu Cywilnego (USC)
  ul. Gimnazjalna 2
  89-100 Nakło nad Notecią
  Telefon kontaktowy 52 3867 962
Inspektor ds. BHP

Roman Bereit
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Gimnazjalna 2,
89 100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 662 262 293
Adres e-mail bereit.roman@umig.naklo.pl

Zespół Obsługi Informatycznej (ZOI)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 28
Telefon kontaktowy 52 3867 918
Adres e-mail zoi@umig.naklo.pl

Zespół Obsługi Prawnej (ZOP)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 22
Telefon kontaktowy 52 3867 958

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Majątkiem (GM)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 29
Telefon kontaktowy 52 3867 961

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej (RZKO)

ul. Dąbrowskiego 50,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 3, 4
Telefon kontaktowy 52 3867 927 lub 52 3867 928
Adres e-mail gcr@umig.naklo.pl
Strona internetowa www.kryzys.gmina-naklo.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy (WFB)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 3, 4, 14, 15, 15b

 • Dyrektor Hanna Kozłowska
  Numer pokoju 4
  Telefon kontaktowy 52 3867 932
  Adres e-mail kozlowska.hanna@umig.naklo.pl
 • Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej
  • Kasa
   Telefon kontaktowy 52 3867 944
  • Księgowość
   Numer pokoju 4
   Telefon kontaktowy 52 3867 940
  • Płace
   Numer pokoju 15b
   Telefon kontaktowy 52 3867 939, 52 3867 925
  • Fundusz sołecki oraz organizacje pozarządowe
   Numer pokoju 15
   Telefon kontaktowy 52 3867 941, 52 3867 931
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  • Kierownik Kamilka Król
   Numer pokoju 3
   Telefon kontaktowy 52 3867 935
   Adres e-mail krol.kamila@umig.naklo.pl
  • Wymiar podatków i opłat lokalnych
   Numer pokoju 3
   Telefon kontaktowy 52 3867 933, 52 3867 934
  • Księgowość podatkowa
   Numer pokoju 3
   Telefon kontaktowy 52 3867 938, 52 3867 937
  • Windykacja budżetowa
   Numer pokoju 14
   Telefon kontaktowy 52 3867 943
  • Windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Numer pokoju 14
   Telefon kontaktowy 52 3867 943
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN)

Arnold Paszta
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 52 3867 901

Zespół ds. Zamówień Publicznych (ZP)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 26
Telefon kontaktowy 52 3867 960

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (BAK)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 29
Telefon kontaktowy 52 3867 961

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Arnold Paszta
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 52 3867 901
Adres e-mail iod@umig.naklo.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (PRA)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Gimnazjalna 2,
89 100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 52 3867 968
Adres e-mail profilaktyka@umig.naklo.pl

Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (RRL)

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 6,
89-100 Nakło nad Notecią
Numer pokoju 8
Telefon kontaktowy 52 3867 965

Koordynator ds. dostępności

Roman Bereit
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Gimnazjalna 2,
89 100 Nakło nad Notecią
Telefon kontaktowy 662 262 293
Adres e-mail bereit.roman@umig.naklo.pl