Co warto zobaczyć

 • Muzeum Ziemi Krajeńskiej (ul. Pocztowa 14): zwiedzanie ekspozycji, możliwość zapoznania z publikacjami dotyczącymi Nakła i Krajny. 
 • Spichlerze przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Pocztowej (obiekt muzeum) wybudowane techniką muru pruskiego.
 • Kościół pw. św. Wawrzyńca (wmurowane tablice pamiątkowe ku czci Antoniego Nadskakuły oraz por. Siekierskiego) pobudowany w I poł. XIX w. w stylu neorenesansowym; w 1925 r. przebudowany na styl neobarokowy. W tym kościele koncertował nakielanin Rafał Blechacz – zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. 
 • Kościół pw. św. Stanisława BM, dawniej ewangelicki, zbudowany w 1887 r. w stylu neogotyckim. Podczas działań wojennych utracił charakterystyczną strzelistą wieżę, odbudowaną kilka lat temu.
 • Pochodząca z końca XIX i pocz. XX w. zabudowa Nakła w ciągu ulic Bydgoska, Rynek, Dąbrowskiego, ukazująca różnorodność stylów i zamożność ich właścicieli.
 • Chata szypra z końca XVIII w. przy ul. Hallera.
 • Budynek banku przy ul. Hallera.
 • Budynek dawnych koszar pruskich, obecnie siedziba sądu rejonowego i prokuratury.
 • Dworzec kolejowy z końca XIX w.. Zewnętrznie obiekt zachował się w niezmienionej formie.
 • Cukrownia Nakło – obiekt XIX-wieczny i miejsce, gdzie znaleziono pozostałości człowieka sprzed ok. 5 000 lat.
 • Dawny zespół gimnazjum, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego. Budynek pochodzi z II poł. XIX w.
 • Przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
 • Wieża widokowa w parku im. Jana III Sobieskiego. Park wzbogacony w infrastrukturę rekreacyjną.
 • Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Bohaterów, za nim dawna pruska prochownia, obecnie z charakterystyczną figurą Chrystusa; cmentarz przy kościele pw. św. Wawrzyńca z 1891 r.