Dostępność urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią znajduje się w kilku lokalizacjach. Główna siedziba mieści się przy ulicy ks. P. Skargi 7. Wejście jest umiejscowione z boku budynku, umożliwiające wejście osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz rodzicom z dziećmi. Urząd posiada jedno miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. 

Osoby głuche mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku.


Godziny urzędowania:
•    Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30-15:30
•    Wtorek: 7:30-16:30
•    Piątek: 7:30-14:30

Godziny pracy kasy:
•    Poniedziałek - Czwartek: 8:00-14:30
•    Piątek: 8:00-13:00

Pracą Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią kieruje Burmistrz, przy współpracy dwóch Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników urzędu.  Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po prawej stronie od wejścia. 
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze i drugie piętro budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, czy platformy schodowej. 

W budynku mieszczą się następujące komórki organizacyjne:
•    Parter

 • Biuro Obsługi Mieszkańców,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Finansowo-Budżetowy,

•    Piętro I

 • Sekretariat / Gabinet Burmistrza, Z-ców Burmistrza,
 • Gabinet Sekretarza,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Finansowo-Budżetowy,
 • Gabinet Skarbnika,

•    Piętro II

 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych,
 • Zespół Obsługi Informatycznej,
 • Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Majątkiem,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

W budynku głównym realizowane są sprawy:

 • meldunkowe,
 • wydawania dowodów osobistych,
 • budżetu gminy,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • gospodarki odpadami
 • wycinki drzew,
 • działalności gospodarczej,
 • wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • promocji,
 • zamówień publicznych,
 • kontroli wewnętrznej.

 

Budynek przy ulicy ks. P. Skargi 6. 

Do budynku prowadzi 1 wejście oraz schody. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych. Mieszczą się tam następujące komórki organizacyjne:
•    Parter    

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
 • Referat Gospodarki Przestrzennej,
 • Zespół ds. Infrastruktury Drogowej,

•    Piętro I 

 • Wydział Inwestycji, 
 • Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

W tym budynku urząd zajmuje się następującymi sprawami:

 • zagospodarowaniem przestrzennym,
 • drogami i chodnikami  gminnymi,
 • oświetleniem ulicznym,
 • gospodarką nieruchomościami i rolnictwem,
 • nadawaniem numerów na nieruchomości,
 • inwestycjami,
 • pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

Budynek przy ul. Gimnazjalnej 2. 

Do budynku prowadzi 1 wejście wyposażone w podjazd dla wózków oraz schody. Mieszczą się mieści następujące komórki organizacyjne:
•    Parter

 • Urząd Stanu Cywilnego,

•    Piętro I

 • Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 • Inspektora ds. BHP.

Sprawy jakie są tutaj realizowane to:
•    rejestracja urodzin i zgonów,
•    udzielanie ślubów,
•    wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgonu,
•    profilaktyki i uzależnień,
•    współpracy z organizacjami pozarządowymi dotycząca realizacji zadań pożytku publicznego,
•    bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 50.

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 50 mieści Straż Miejską oraz Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. Do budynku prowadzi 1 wejście, biura zlokalizowane są na parterze.

W tym budynku realizowane są:
•    sprawy bezpieczeństwa,
•    sprawy ochrony przed pożarami w gminie,
•    sprawy zarządzania kryzysowego,
•    prowadzenie spraw z zakresu wojska.