Cyfrowa Gmina

W dniu 7.04.2022 roku Gmina Nakło nad Notecią podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania: modernizację środowiska serwerowego, modernizację LAN, zakup stacji roboczych, zakup specjalistycznego oprogramowania, szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, tworzenie domen / platform / portali, chmurę obliczeniową dla JST. Ponadto obligatoryjnym elementem jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, która musi zostać sporządzona do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość przyznanego grantu wynosi 946 560,00 zł. Realizacja projektu zgodnie z założeniami programu kończy się dnia 30.09.2023 r.

logotypy