Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

W pierwszym naborze wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów, takich jak m. in: budowa lub modernizacja dróg, infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej), budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami.

Polski Ład to ponad 23 mld zł w skali kraju, z których na województwo kujawsko-pomorskie przypadły prawie 2 mld zł. Gmina Nakło nad Notecią otrzymała z tej puli dokładnie 12 872 500 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic w mieście.

Zgodnie z planem przebudową objęte zostaną następujące ulice:

  • Różana, 
  • Stokrotkowa,
  • Bratkowa,
  • Fiołkowa,
  • Armii Krajowej,
  • Goździkowa, 
  • Kochanowskiego,
  • Szkolna,
  • Kazimierza Wielkiego na odcinku w kierunku pływalni,
  • oraz droga dojazdowa do nowobudowanego osiedla w ramach Mieszkanie+.