Pierwsza umowa podpisana

W dniu 31 marca w nakielskim ratuszu została podpisana umowa na przebudowę w mieście dziesięciu dróg.

W ogłoszonym przetargu na modernizację dróg wyłoniono Konsorcjum Wykonawców: Lider - Rafał Szymczak PHU z Nakła nad Notecią, Partner - Władysław Szyling PPUH HURT-TRANS KAWIKO z Więcborka. Przebudowa dróg w mieście jest finansowana ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych”. W formule „zaprojektuj i wybuduj” zostaną zmodernizowane ulice: Kazimierza Wielkiego, Szkolna (koszt – 3 mln zł brutto), Kochanowskiego (2 590 000 zł). W formule „wybuduj” ulice: Armii Krajowej, Goździkowa (3,4 mln zł), Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa (3 795 000 zł) oraz droga do zespołu zabudowy mieszkaniowej – Mieszkanie+ (1 795 000 zł). Razem za całość robót – 14 580 000 zł brutto. Wymienione odcinki dróg mają być zmodernizowane w ciągu 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Okres gwarancyjny wynosi 6 lat.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Gmina Nakło nad Notecią otrzymała promesę inwestycyjną w związku z czym została Beneficjentem programu.

Zgodnie z warunkami promesy inwestycyjnej dofinansowanie wynosi 12 872 500,00 zł i wypłacane będzie w dwóch transzach po każdym etapie realizacji projektu.