II edycja Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 30.05. br. zostały ogłoszone wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dla przypomnienia Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Gmina Nakło nad Notecią w drugiej edycji Programu złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią przez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o powiatową i miejską bibliotekę publiczną” – przewidywana wartość inwestycji: 5.300.000,00 zł, natomiast kwota przyznanego wsparcia wynosi: 4.770.000,00 zł
  2. „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” - przewidywana wartość inwestycji: 10.022.000,00 zł, natomiast kwota przyznanego wsparcia wynosi: 9.019.800,00 zł

Obecnie Gmina Nakło nad Notecią oczekuje na promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego, które będą stanowiły podstawę do ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców tych projektów.