III edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

W drugim tygodniu lipca ogłoszono wyniki III edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych.

O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Gmina Nakło nad Notecią w tym naborze złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo – rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią”. Przewidywana wartość inwestycji, to: 2 960 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowana (98%) – 2 900 800,00 zł, natomiast deklarowana wartość wkładu własnego, który Gmina musi w budżecie zabezpieczyć na ten cel, to kwota 59 200,00zł (2%).

Dla przypomnienia Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Obecnie Gmina Nakło nad Notecią oczekuje na promesę wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego, która będzie stanowić podstawę do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia.

Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego, to: 30.06.2024 r.