Budowa dróg gminnych w Paterku

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała projekt pn. „Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22 od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

Budowa jezdni o długości ok. 392 m w swoim zakresie obejmowała wykonanie: robót związanych z geodezyjnym wytyczeniem drogi, kanalizacji deszczowej, krawężników, podbudowy z podsypki piaskowej i kruszywa kamiennego, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz zjazdów z kostki betonowej, opaski z kruszywa kamiennego, oznakowania poziomego i pionowego oraz progów zwalniających. 

Wniosek o dofinansowanie opiewał na kwotę 1 262 472,88 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 331 045,24 zł, z czego 728 522,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lider: Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią (89-100) przy ul. Jackowskiego 2; Partner: Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią (89-100) przy ul. Jackowskiego 2.
Nadzór nad zadaniem prowadziła firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach (89-600), przy ul. Sępoleńskiej 4/2.
 

logotypy