Przebudowa drogi gminnej 090311C w Karnówku oraz drogi wewnętrznej

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00  do 0+126,18 km, od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 km”. Projekt swoim zakresem obejmował przebudowę drogi, która stanowi obsługę komunikacyjną dla przyległych do drogi zabudowań gospodarskich oraz dojazd do gruntów rolnych. Technologia wykonania nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składa się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm, na podbudowie tłuczniowej. Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki:

Odcinek nr 1 – od drogi powiatowej  dz. nr 158/3 - długość 133,13 m.
Odcinek nr 2 – od odc. nr 1 do odc. nr 3 – długość 126,18 m.
Odcinek nr 3 – od odcinka nr 2 - długość 505 m.
Odcinek nr 4 – od drogi powiatowej  dz. nr 158/4 do odcinka nr 3 - długość 73 m – droga wewnętrzna.
Wody deszczowe zostaną odprowadzone poprzez przydrożne rowy.

Parametry techniczne:

Klasa drogi – D
Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej: - 3.5 m na ciągu podstawowym
5 m w miejscach połączeń z drogami oraz na mijankach
Pobocza – kruszywo: szer. 0.75 m, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm,  gr. 20 cm – nowa konstrukcja.
Wykonawcą zadania było: P.H.U. Rafał Szymczak, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią

Nadzór nad realizacja zadania sprawował: JM Projektowanie, Nadzór. Wykonawstwo Jacek Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice

Odbioru prac drogowych odbyło się 24.11.2020 r.

Wartość umowna zadania – 688 843,50 zł

Wartość dofinansowania (50%) wydatków kwalifikowalnych wynosi: 344 421,00 zł

Tablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjna