Przebudowa drogi gminnej ul. Długa (090810C) do 923,30

W ramach tego instrumentu finansowego, zrealizowano projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią” 

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach zadań wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltu o szerokości 6,0 m, zjazdy, ciągi piesze, wyspę dzielącą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zamontowany został hybrydowy punkt świetlny (lampa solarna). Ponadto, zakres zadania obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej.

Klasa techniczna drogi „L” (lokalna).

Inwestycja została odebrana w dniu 23.09.2020 r.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO”  Tomasz Koczyński z Tucholi. 

Nadzór nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa gm. Chojnice.

Umowna wartość zadania wynosi: 3 978 244,01 zł

Poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych: 1 892 454,00 zł.

Tablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjnaTablica informacyjna