Przebudowa drogi gminnej ul. Długa (090810C) część II

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała projekt drogowy pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią”. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni  
z asfaltu o szerokości 6,0 m wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano zjazdy, ciągi piesze, oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Klasa techniczna drogi „L”

Wykonawcą zadania była firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Żnina,
a podwykonawcą firma Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią.

Nadzór nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa gm. Chojnice.

Inwestycja została odebrana w dniu 23.09.2020 r.

Umowna wartość zadania wynosi: 297 524,70 zł.

Poziom dofinansowania wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych: 148 762,00 zł.