Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42”

Projekt swoim zakresem obejmował wykonanie:

jezdni asfaltowej o szerokości 5 m,
zjazdów z kostki brukowej betonowej - 322,59 m2
zjazdów bitumicznych - 157,74 m2
pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0,75 m.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: Kowalski Budownictwo sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin;

Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji sprawowała firma: JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak, ul. Pogodna 1, Klawkowo, 89-620 Chojnice;

Wartość umowna zadania – 600 480,22 zł
Wartość dofinansowania (50%) wydatków kwalifikowalnych wynosi: 300 240,00 zł.

Tablica informacyjna