Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach tego instrumentu finansowego, Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała projekt drogowy pn.: „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od km 0+005,7 do km 0+427,47”.

W ramach realizacji zadania wykonano: drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości 427,47 mb, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 212,66 m2 oraz pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 537,8 m2.

Powierzchnia jezdni – 2 650,41 m2,

Powierzchnia poboczy – 537,8 m2,

Powierzchnia zjazdów – 212,66 m2.

Wykonawca zadania: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Nadzór nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak z Klawkowa.

Umowna wartość zadania wynosi: 462 940,24 zł

Wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi: 231 470,00 zł

Tablica informacyjnaTablica informacyjna