Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C ul. Młyńska

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego. W ramach tego instrumentu finansowego, zrealizowano projekt pn: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C – ul. Młyńska, od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią". Zakres zadania obejmował przebudowę ul. Młyńskiej na długości ok. 230 m wraz z budową nowego przepustu, wykonano nową jezdnię po nowej trasie osi (przesunięcie w kierunku południowym). W związku z przesunięciem osi poszerzono jezdnię na łuku do szerokości 8,0 m, co ma  na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonano również ścieżkę pieszo – rowerową z kostki bezfazowej gr. 8 cm. Przebudowa objęła również sieć teletechniczną i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przepływem wód z rowu melioracyjnego.

Inwestycja została odebrana w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

Wykonawcą zadania była firma: KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Żnina,

Nadzór nad zadaniem prowadziła firma: BUDOWNICTWO.TOP sp. z o.o. z Torunia.

Umowna wartość zadania wynosi: 790 644,00 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 426 156,92 zł.

Tablica informacyjnaTablica informacyjna