Droga w Lubaszczu przebudowana

W miniony poniedziałek, 30 sierpnia, odbył się odbiór końcowy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu”.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłową realizacją zadania prowadziła firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy. Wartość całej inwestycji wyniosła 597 870,32 zł, a dofinansowanie na kwotę: 579 000,00 zł. 

W ramach zadania przebudowano jezdnię o szer. 5,50 m i  nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw asfaltu o powierzchni 1254,51 m2. Ponadto przy jezdni położony został dwustronny chodnik o szer. 1,25 i 1,50 m z kostki betonowej o powierzchni 833,10 m2, a także zjazdy i miejsca postojowe o powierzchni 332 m2. Łączna długość przebudowanej jezdni to 242,76 m.

Poza przebudową odcinka drogi, biegnącym wzdłuż Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka oraz Pomorskiego Ośrodka Maszynowego, wykonano również część kanalizacji deszczowej i przebudowano kolidującą linię telekomunikacyjną. W obrębie szkoły i bloków pojawiły się dwa przejścia dla pieszych, w tym jedno z aktywnymi znakami pionowymi. Zakończenie prac nastąpiło przed terminem umownym, zakładanym pierwotnie na 29 października. 

Inwestycja  sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.