Dostępna Gmina Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNA GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do dnia 30.09.2023 roku dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Nakło nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Wartość grantu: 99 967,00 zł.

logotypy