Realizacja działań związanych z poprawą standardów dostępności w gminie Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią rozpoczęła realizację zadania pn. „Realizacja działań związanych z poprawą standardów dostępności w gminie Nakło nad Notecią”, którego efektem będzie opracowanie audytów dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej dla 26 obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy, w tym m. in. wszystkie szkoły na terenie miasta i gminy, budynki należące do biblioteki oraz budynki administracyjne.

Celem przeprowadzenia audytów jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Raport z audytu będzie zawierał opis badanych przestrzeni, wykaz barier, wykaz rekomendowanych sposobów likwidacji barier oraz zwiększenia dostępności poszczególnych obiektów.

Przedmiotowy projekt jest finansowany w ramach programu „Rozwój Lokalny” dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak.

Aktualnie trwa etap wizytacji w poszczególnych budynkach.

Logotypy