Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dnia 24 marca 2023 roku Gmina Nakło nad Notecią podpisała Umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem i montażem progów zwalniających na ulicy Długiej w Nakle nad Notecią” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje: wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego, dostosowanie poziomu chodników do poziomu jezdni, zakup i montaż progów zwalniających oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Ponadto w ramach gminnego budżetu wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych. Wartość dofinansowania wynosi 49 239,88 zł. 

Ponadto Gmina Nakło nad Notecią informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Dodatkowe informacje dostępne są pod tym adresem

logotypy