Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych

W dniu 5.06.2023r. odbył się obiór zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych”. Zespół sanitariatów składa się z sanitariatu dla mężczyzn, sanitariatu dla kobiet i sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz komunikacji ogólnej. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym była firma Zakład Bud-Mar Marek Żołecki z Olszewki.

Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma JOLIDA Andrzej Krupiński. Termin wykonania inwestycji - maj 2023 r. Wartość umowna robót – 473.550,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł operacji „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych”. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Poprawa stanu infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu Doliny Noteci poprzez rewitalizację Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych.

Parametry techniczne:

 • Kubatura  - 455,8 m2
 • Pow. zabudowy - 106,38 m2 
 • Pow. użytkowa  - 88,07m2
  • Toaleta damska - 16,08 m2
  • Toaleta męska - 16,78 m2
  • Toaleta dla niepełnosprawnych – 4,64 m2
  • Przedsionek  - 7,22 m2
  • Komunikacja – 45,35 m2
Logotypy